Архив за евро

Европейска видео награда – 3333 евро !

Posted in free time with tags , , , , , , on 28.01.2010 by todoroff

Европейската комисия обяви конкурс за

Европейска видео награда за предприемачество’2010!

Наградите ще бъдат в три категории:

„Предприемачеството – Един различен начин на живот“

„Предприемачеството – Предизвикателства и удовлетворение“

„Предприемачеството – Пътят към бъдещето“

Видеофилмите, спечелили първа награда във всяка от трите категории, ще получат 3 333 евро, класираните на второ място ще получат 2 222 евро, а спечелилите трета награда ще получат 1111 евро. Всяка от наградите ще бъде обща сума, която не включва продуцирането на видеофилмите или други разходи.

От останалите състезатели, които не са получили нито една от гореспоменатите девет награди, ще бъдат подбрани петима „специални победители“, които ще бъдат наградени с по 555 евро. Тези специални награди са предназначени за хора на възраст до 25 години.

Авторите на най-добрите видеоматериали ще бъдат поканени на празнична церемония по награждаването на 25 май 2010 г. в Брюксел, която ще се състои в контекста на Европейската седмица на малките и средни предприятия.

Срокът за предаване на материалите е 9 април 2010 г.

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/entrepreneurship/video-award/index_bg.htm

%d блогъра харесват това: